Informacja o sklepie

shop.pharmena.eu
Polska

Zadzwoń do nas:
+48 786 082 032

shop@pharmena.eu

Kontakt

opcjonalne
Informujemy, że podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych - TOTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184578 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (dane kontaktowe: totem@totem.pl, tel. 42 6304616) wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – przesłanie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 1 rok od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi na zapytanie.